Background Image
 1 / 4 Next Page
Information
Show Menu
1 / 4 Next Page
Page Background

/

Бз^ Я0*Дулар "РОДетаряйдарт, жолВопу*! Пролетарии все* стран, соединяйтесь! <

Тахсаоэ XYVI11 сыпа.

N: 86 (8695).

м т УСТАР

&СН($>П САХА У06АЛАСТААБЫ. ЯНУТСИАЙ НУОРАТТААБЫ

ITCTTAPb,h у 0ННА САССР ВЕРХОВНАЯ СОЗЕТЫН ОРГАНА

Pi АН ЬНУТСНОГС ОБКОМА, ГОРКОМА ВКП(б) И 8ЕРХ08Н0Г0 СОВЕТА ЯАССР.

Б У Г У Н" Н" Y Н Y 0 М Э Р Г Э:

12

Кунз

1951 с.

ЧЭППИЭР

-Елита j '.n_<и

Сыянятд

29

хапчы.

КОММУНИЗМ ТУТУУЛАРЫГАР (1-гы стр.);.

Маай и н н и н ээб и куоталаИыы

(1-гы стр.).

БОЧУОТ ДУОСКАТА (1-гы стр.).

ПАРТИИНАЙ 0J10X :

Н. Макаров.

— Партий­

ная' мунньары кэмиттэн-кэмигэр

атаарыахха.

К. Кол есо в .

— Активы кытта улз туЬунан

(

2

-с сгр .).

Уврэх к эл э р дьылыгар б эл зм н эн и и г э Б у л у у

оро

й у о н у п социали стической збэйээтэлистибэтэ

(2-с

стр.).

БЭРЭБИЭРКЭ-

ЫЬЫЫГА БЭЛЭМНЭНИИНЙ

ЛИИБИТ (3-с стр.).

И. Черепанов.

Бедеипуйбут колхоз

кэрэ

сити-

Ьиилэрэ (3-с стр.).

В. Г о г у а.

— Советскай Грузия коммунизм суолу-

нан (3-с, 4-с стр.).

КОРЕЯ lAAJybl СОБЫТИЕЛАР (4-с стр.)';

Дьахталлар ССРС у р д у н э н ишхматнай чемпид•

наттара

(4-с стр.).

— I1

Тарах кэлзр дьылыгар

кы!шньылаахтых бэлэмнэнизхэ

БиЬиги республикабыт оскуола-! Оскуолалар, интернаттар, учуу-

ларын

улэлэригэр баар улахан таллар олорор дьиэлэрин еремувн-

итэБэстэр угус оттулэрэ уорэх дьы- нээЬин уонна сатга

тутууЛары

лын бэлэмэ суох керсертен тахсал- ыытыы эрдэттэн, былааннаа.хтык

лар. Оскуолава уерэнзр саастаах эрэ улэлээтэххэ кыаллар дьыала.

одолор учуоттара эрдэттэн чуолкай- Былырыын былаана суох, улубуей

дамм ат. Оскуолалары ервмуоннээ- улэлээбиттэриттэн Булун\

УеЬээ

пин хойутуур. Оттугу бэлэмнээЬин, Булуу, Кэбээйи, Уус-Маайа уо.д.а.

таЬыы былаанын угус оскуолалар оройуоннар сана тутуу былаанын

толорботтор. Уерэнээччилэр учеб- анарыттан эрэ ордугун толорбут-

никтарынан, уерэх матырыйаалла- тара. Оттон угус оскуолаларга ин-

рынан толору хааччыллыбаттар.

тернаттар ервмуеннэрэ

балабан

Дьэ, ити барыта уерэх саастаах ыйын 1 кунугэр диэри кыайан бутэ-

угус оБолор оскуола тас еттутэр риллибэтэ^э. Оскуолалары электри-

хаалыыларыгар, уерэхтэн уурайыы- фикациялааЬын былаана баара эрэ

га, уврэ^и

билиини намтатыыга 16 бырыЬыан толоруллубута. Уврэх

тиэрдэр.

кэлэр дьылыгар ити итэБэстзрй

©сквтун биЬиги уврэх дьылыгар туоратар наадаттан, врвмувиу уон-

кэмигэр толору бэлэмнэнэрбит эби- на тутууну атырдьах ыйын 15 ку-

тэ буоллар, ити итэБэстэртэн угус- нун ааспакка бутэрэр курдук, улэ-

тэрэ туоратыллаллара

саарбара ни былаанныахха, тэрийиэххэ иаа-

суох Оттон биЬиги уерэх дъылын да.

толору бэлэмнээх

керсербутугэр

Оттугу бэлэмнииргэ билигин саа-

бары кыахтар бааллар.

май кэмэ. Сотору, ичигэс буолла-

г

.

нына, суол алдьаныа. Оскуола са-

.

, кап оскУола саидан, уунэя лайааччылара, олохтоох Советтар

РШЭР паР0Д оуттуун, партия, 0ГТу Гу Cygy Куннэргэ элбэхтик бэ-

I авительство уонна улуу Сталин лэмнээЬини тэрийиэх тустаахтар.

ахсаабакка

кыЬаналлар.

Народ Ааспыт сыллаахха уокка оттор мас

КОММУНИЗМ ТУТУУЛАРЫГА'Р.

Каспий аттынаа

5

ы намталга ууну

халытыы бырайыага

У©рэ

5

ириитигэр партия уонна пра­

вительство хайдах курдук уЬулуччу

болг>омтону ууралларын, анардас,

бйЬиги республикабыт быйылгы Го-

сударственнай бюджетыттан да

ке

бэлэмнээЬинигэр

дааргыгыйбыт,

бастаан

сайыны, онтон

куЬуну

кууппут оскуолалар билигин сыар-

Ба урдуттэн оттунан олороллоро

аБЫнава суох. Ол инниттэн уокка

coo оттор маЬы бэлэмнээЬини от ыйын

. —

j Ку Ну ГЭр диэри, оттон таЬыытын

анарын ыам ыйыгар диэри, ана-

ригэр

народ уерэБириитигэр

187.683

тыЬыынча солкуобай с у ум ал а ах уп

.

J

Ы Н U U L M it

Ь

/1

U in

U li t U i l М

1

У

м .* V*

керуллэр. Ити ааспыт сылга керул- рын ахсынньы ыйга диэри бутэрэр

лубут уптээБэр 17 бырыЬыанынан

элбэх. Кестерун курдук. биЬиги

уерэх дьыдын толору бэлэмнээх

керсербутугэр ити кыахтары толо­

ру туЬанарбыт уонна нэЬилиэнньэ,

общественность кууЬун таба тэри-

йэрбит, салайарбыт эрэ наада.

Уерэх кэлэр дьылыгар бэлэмнэ-

ниигэ а а с пы т

сылларга

итэрэстэри

хатыланыа

Ол

1

инниттэн республика

Уерэрин

министерствата, народ уерэБнрни-

тын оройуоннардааБы орг&ннара

гына былааннанан улэлиэххэ.

Яку

1

ркайдаа

5

ы Книготорг буру-

йунан уерэх ааЬан эрэр дьылыгар

уЧебниктар оройуоннарга хойутаан

тарватыллыбыттара. Булун,

Оле-

нуек, Абый, Уус-Маайа

уонна

Эдьигээн курдук оройуоннарга угус

учебниктар кун бугунугэр диэри

тахсыбыт тиэрдиллэ иликтэр. Учебниктары

суохтаах. уонна уорэх матырыйаалларын тар-

Батар тэрилтэлэр, итинник быта а -

рыыттан аккаастанан, уерэх кэлэр

дьылыгар бэйэлэрии эбээЬинэстэ-

уонна бары оскуолалар уерэх кэ- Рин кэмигэр толоруох тустаахтар.

лэр дьылыгар сибилшпгэттэн тэрээ-

Ьиннээхтик,

киэн далааЬыннаах-

тык бэлэмнэниэхтээхтэр

Саха АССР УерэБин министерст­

вата уерэх кэлэр дьылыгар оскуо­

лалары учууталларынан хааччы-

Булуу оройуонун партийнай, с о - ! йыыга УЬулуччу болБомтону уурара

ветскай, общественна?!

т э р и л т э л э р и н

нааДа - Билигин угус оскуолалар

с еп т е е х ка дрд арын ан

хааччылла

иликтэр.

Уерэх

министерствата

у ч у у т а л лыы р г а дьоБУра

суох, тубэс-

пиччэ дьону,

ордук

ы р а а х

хоту

аБыйаБа

суумэр-

дээн, кинилэри миэстэлэригэр кэ­

мигэр тиэрДии — Уерэх министер-

стватын бастакы уочараттаах со-

руга.

УерэБИ билиини урдэтиигэ бас-

тын улэлээх учууталлар опыгта-

рын тарватыы улахан суолталаах.

Народ уерэБириитин

органнаоа

учууталлар атырдьах ыйдааБы мун-

ньахтарын опыты тарБатыы трибу­

ната оностоллоро улахан наада-

паах. Итини тэнэ, учууталлар са-

йынны КЭМНЭ бэйэлэрин билиилэ-

рин урдэтэллэрин тэрийиэххэ.

Уерэх кэлэр дьылыгар сууЬунэн

эдэр учууталлар улэни сана сала-

йыахтара. Народ уерэБириитин ор-

ганнара уонна

оскуолалардааБЫ

педагогическай советтар эдэр учуУ-

таллары истшгник керсер —- мате-

ЛЕНИНГРАД, му>гс устар 5 ку-"

нэ. (ССТА). «Ленводпроект» трест

коллектива Каспий аттынаабы нам-

тал хотугу эттуи

тала сылдьан

нуелсутуу уонна ууну халытыы

бырайыагын онордо.

«Ленводпроект»

управляюшайа

таб. О. К. Харзеев ССТА коррес-

понденын кытта кэпсэтиитигэр эт-

тэ: ■

— Бырайыак Каспий аттынаабы

намтааЬын

Сталинградскайдаазы

магистральнай ханаал соБУР)У

тугэр баар к>тмах куйаар анардаах

хас да мелуй^’ен гектардаах сиои-

гэр ууну халытарга былаанныыр.

Ааспыт куЬушгэ

гндрологтар,

почвоведтар уонна

топографтар

комплекснай экспедициялара чин-

чийэр улэни уутэ суох кумах ку­

йаар анардаах сир ыарахан усу-

луобуйаларыгар ыыппыта. Урукку

чинчийиилэргэ уонна экспедииият-

тан ылыллыбыт даннайдарга оло-

БУран

сиигирдии модун снстематын

бырайыага

оноЬуллубута. Ууну

халытыы-сиигирдии

ханаалларын

сурун ситимэ СталинградскайдааБЫ

ланаалтан

Каспийскай

муораБа

диэри уопсай туИзайнылаах гына

былааннанна. Система б уггуун э ха-

нааллар, сир тымырдара уонна

у у

тохтотуллар сирдэрэ

сууруктээх

буолалларын курдук керулуннэ.

Сиигирдии-ууну халытыы систе­

ма тын устатын ту'хары баар ха-

наалларга уонна ууну

тохтотор

сирдэргэ кумах сенуутун итпэннэ

сир аннынааБЫ

у у

уллуутун мэ-

Ьэйдэтэр сыалтан ойуур балаИатын

олордуу бырайыактанна.

Каспий аттынааБы

намтааЬын

хоту еттун уунан халытыы уонна

сиигирдии улэни олоххо киллэрии-

гэ

2.000

километр усталаах сурун

ханааллар,

11.000

километргэ тиийэр

усталаах ууну тарБатар ханааллар

хаЬыллыахтаахтар, балтараа ты­

Ьыынча километргэ сабыылаах тру­

бопровод

оноЬуллуохтаах, yvny

тохтотууга плотиналар тутуллуох-

таахтар,

Коммунизм тутуулзрыгар анаан

уонна народ уерэБириитин ороиуон-

нааБЫ отделын улэЬиттэрин

ба-

чыыМнарьтн

ут\'е холобур

быЬыы-

тынан ейуеххэ, батыЬыахха наада.

Уорэх кэлэр дьылын бары еттунэн оройуоннарга

ыытара

толору бэлэмнээх керсер иЬин со- СУ0Х- Учууталлары та га

циалистическай эбэЬээтэлистибэни

ылынан баран, булуулэр Гориай,

УоЬээ Булуу оройуоннарыи ьпгыр-

дылар.

Булуулэр ынырыыларът, ан ар ­

дас Горнай, УеЬээ Булуу оройуон-

нара эрэ буолбакка, бары оройуон­

нар ейууллэригэр саарбаБалааЬын

баар буолуон сатаммат. Уерэх кэ­

лэр дьылыгар бэлэмнэниини били­

гин саБалаабакка олорор угус ог-

куолалар, бастьигнар

о пы ттары н

батыЬан, улэни тердуттэн тупса-

рыахтара диэн эрэниэххэ свн-

Ааспыт дььтлга угус оройуоннар

элбэх

оскуолаларыгар

уерэнэр

саастаах оБолор учуоттарыгар сеп­

теех

болБомто

уурулпубатаБа.

Учуокка элбэх

алБастар

таЬаарыл-

лыбыттара,

у ер эн эр с а а с т а а х

угус

ТБИЛИСИ. Куорат коммунизм

улуу тутууларын сакаастарын то-

лорор предприятиеларыгар Маай

иннинээби

социалистическай ггуо-

талаЬыы тэнийэр.

«Волгодонстройга» анаан тобус

универсальнай

токарнай-биинтэни

быЬар уонна турбаны быЬар биир

станогу оноруохтаах cratiory оно-

рор Киров аатынан завод коллек­

тива сакааЬы болдьоБун иннинэ то-

лорорго эбээЬинэстэннэ.

Станок-

тарга аналлаах деталлары оьгорор

механическай цех тургэн ньыманан

улэлиир ус учааската сакааЬын

уон хонук сннугар биэс хонук иЬи-

гэр онордо.

Киров аатынан завод бэБэЬээ са-

каасчыкка маннайгы икки станогу

ыытта.

«Станок» завод коллектива Маай

и н н и н ээб и

социалистическай эбэ-

Ьээтэлистибэтин

кыайыылаахтык

%голорор. Кини

улуу тутууларга

&'аллаах сакааЬы кылгас кэм иЬи-

р р толсрдо уонна

12

резьбонарез-

най станогу ыытта. Завод цехтэри-

гэр весе 14 станогу

болдьоБун

ин­

нинэ

онорор иЬин куоталаЬыы

тэнийэр. Предприятие рабочайдара

уонна инженернэй-техническэй улэ-

Ьиттэрэ Первэй Маайга диэри бы-

лааны таЬынан

16 станогу, ол

иЬиттэн 14-дун улуу тутуулар аады-

рыстарыгар анаан хомуйарга бы-

Ьаарыннылар.

Станогу онорооччулар бу кун­

нэргэ

улэбэ

сана кыайыылары сч-

тиЬэллэр. Тургэн ньыманан улэ-

лиир токардар

Николай Орлов

уонна Петр Захаров сменаБа ус-

туу нуорманы толороллор. Семен

Геджадзе слесардарын-сборшикта-

рын биригээдэтэ хайа-уйэ уон ый-

даах нуорматын толордо.

МИНСК.

М

и н с кэ й д э э би

станогу

онорор Ворошилов аатынан завод

коллектива «Волгодснстрой» аады-

рыЬыгар уЬаты устуруустуур модун

куустээх станогу

болдьоБун

шшинэ

онорон ыытта.

М

инскэйдээби

станогу

онорор

Киров аатынан завод коллектива

бочуоттаах сакааЬы толорор иЬин

хорсуннук улэлиир. Кини «Куйбы-

шевгидрострой»

тутааччыларыгар

сытыары-субурхай уонна быЬар мо­

дун куустээх станоктары болдьох-

торун теЬе эмэ иннинэ ыыталаата.

«Сталинградгидростройга»

анаан

универсальнай-сытыылыыр станок-

тар улахан партияларын Витебскэч-

дээби

станогу тутааччылар ыытты-

лар.

ОршанскайдааБЫ «Краснай

борец» завод коллектива фуговоч-

най уонна ултурутэр станоктар

улахан партияларын болдьорун ин­

нинэ онорон таЬаарда уонна ком­

мунизм улуу тутууларыгар ыытта.

• f

I

________

л" «

1950 сыл IV кыбаарталыгар у р д у к

к в р д эр уул эри .

ситаспит

булчуттарга

« Саха АССР чумуу булчута» д и э н ааты. и ю р э н

туран, кинилэри у о н н а туулээх соъотуопкатыеар

бастаабыт

калхОзта.р пр едсо дат елл эрин Саха АССР Министрдэрин Совзтыц

1951 сыл к ул у н тутар 10 к у н у и э э § и уураа$ынан .

Бочуот р е с п у б л и к а ч с к а й дуоскатыг&р таНаарыллар i

КЭБЗЭИИ

ОРОЯУОНУТТАН

ИВАНОВГригорий

Ильич

— КурупааскЬглаах сром^гаека

бул-

*Г^ТЗ>. т'оь^ а аРталлааБЫ нуорматын 170 бырыЬыан толорбутун, он­

датра 83 бырьшыана, кырынаас 89 бырыЬыана туйгущ хаачысты-

оалаад буолууларын хааччыйбытын иЬин.

ЛЕНСКЭИ СРОПУОНТАН

Т.

ЛАРИОНОВ Филипп Николаевич

— «Рабочий» колхоз

председателэ, т\гулээх соБотуопкатын кыбаарталлааБЫ былаанын

144,9 бырыЬыан толорбутун, тиин 98 бырыЬыана, кырынаас 95

бырыЬыана уонна ондатра 82 бырыЬыана туйгун

хаачыстыба-

лаах буоларын хааччыйбытын иЬин.

2.

ПОПОВ Прокопий Егорович

«Сиэрпэ уонна

етуйэ»

колхоз

председателэ, т у у л э э х

соБотуопкатын кыбаарталлааБЫ

былаанын 181 бырыЬыан толорбутун, тиин' 91 бырыЬыана,

кыры-

н аа е 99 бырыЬыана уонна ондатра 81 бырыЬыана туйгун

хаа-

чы с ты б ал аах буоларын хааччыйбытын иЬин.

3.

МОЯКУНОВ Захар

Семенович

— «Коммунизм . суола»

колхоз булчута, кыбаарталлааБЫ нуорматын 192 бырыЬыан то-

лорбутун

, 1

тиин" 91 бырыЬыана, кырынаас 98 бырыЬыана туйгун

хаачыстыбзлаах буоларын хааччыйбытын иЬин.

4.

БАЛЛЫЕВ Иннокентий Егорович

— «Коммунизм суола»

колхоз булчута, кыбаарталлааБЫ нуорматын 178 бырыЬыан то­

лорбутун, тиин

1

98 бырыЬыана, кырынаас 92 бырыЬыана туйгун

хаа«ыстыбалаах буоларын хааччыйбытын иЬин.

5.

ИВАНОВ Гри горий Ва силь евич

«Сиэрпэ

уонна етуйэ»

колхоз б улч ута, кыбаарталлааБЫ нуорматын 240

бырыЬыан то­

лорбутун, тиин'^98 бырыЬыана, кы рын аас 91 бырыЬыана

туйгун

х аачы с ты б ал а а х буоларын хааччыйбытын иЬин.

6

.

ИИДЕЕВ Константин Михайлович

— «Сиэрпэ уонна етуйэ»

колхоз булчута, кыбаарталлааБЫ нуорматын 196 бырыЬыан то­

лорбутун, тиин* 91 бырыЬыана, кырынаас 90 бырыЬыана туйгун

хаачыстыбалаах буоларын хааччыйбытын иЬин.

7.

ПОПОВ Николай Николаевич

— «Социализм» колхоз бул­

ч ута, кыбаарталлааБЫ

нуорматын 209 бырыЬыан

толорбутун,

тиин' 94 бырыЬыана, кы рын аас 87 бырыЬыана туй гун

хаачысты­

б а л а а х буоларын хааччыйбытын иЬин.

8

.

МЫРЕЕВ Г ри горий Иванович

— «Социализм»

колхоз

булчута, кыбаарталлааБЫ нуорматын 216 бырыЬыан толорбутун,

ТИИ

1

Г 91 бырыЬыана, кырынаас 87 бырыЬыана туйгун хаачысты­

балаах буоларын хааччыйбытын иЬин.

9.

МЫРЕЕВ Николай Павлович

— «Социализм» колхоз бул­

чута, кыбаарталлааБЫ нуорматын 234 бырыЬыан толорбутун,

тиин- 98 бырыЬыана, кырынаас 87 бырыЬыана туйгун хаачысты­

балаах буоларын хааччыйбытын иЬин.

10.

ТРЫНКИН Петр Егорович

— Мухтуйа сельпотун булчу­

та, кыбаарталлааБЫ нуорматын 630 бырыЬыан толорбутун, тишг

91 бырыЬыана, кырынаас 98 бырыЬыана туйгун хаачыстыбалаах

буоларын хааччыйбытын иЬин.

11.

ЦУЛЬБЕРДИНОВ С ер гей Павлович —

Мухтуйа сельпо­

тун

б улч ута, кыбаарталлааБЫ нуорматын

414

бырыЬыан

толорбу*

II тун, тины 91 бырыЬыана, кырынаас 92 бырыЬыана туйгун

чыстыбалаах буоларын хааччыйбытын иЬин.

М а а й

и н н и н э э б и

к у о m а л a h ы а

Стали* скай кыЬамньы иЬин

оболор~ "i

I

сп

и

иЬэ

кк

э

да "киирбэкАэ

1

Риальнай

Усулуобуйаны

тэрийэр,

хаалбыттара. Сорох

олохтоох

С о -

|

кинилэр

улэлэригэр

кемелеЬер

веттар ити

улэни

ан 'арластыы ос-

эбээЬинэстээхтэр.

ОБолор

куола улэЬиттэригэр найылаабыт-

иво саиын-ны сьтнньалаггна-

тара, онуоха райсоветтар туох да рын таба тэрийиэххэ. Сайын куль-

дьаЬалы ылбатахтзра.

1

турнайдык, кердеехтук сынньанан,

Уерэх быйылгы дьылыгар бэлэм- КИНИЛЭР ^ерэх дьылыгар саша куус-

и

уох мунньунан кэлиэхтээхтэр. ОБо­

лор сайыттны сынньалан'ы атаа-

нэииигэ пти ялраста р тупратыллыах

■Пттаахтар. Саха АССР Уорэрин

министерствата, кини олохтоох ор-

ганнара, райсоветтар исполкомна-

ра уерэнэр саастаах оролор учуот-

тарын оторууну саляйалларын туп-

сарыах тустаахтар. Быйыл IV —V

-VI кылааЬы бутэрбит оролору кэ

рар оыл аанн арын , у р у к к у

дьыл-

л а р г а к у р д у к , хойут аппакк а, еиби-

лин'Н'эттэн OH'opvoxxa.

Kvhyirrrv эк-

з ам енн а а х

уерэнээччилэргэ уЬулуч­

чу болромто у у р у л л у о х т а а х .

Кини-

лэрг.э

басты!г учууталлар кемеле-

Ьеллере

н а а д а .

а

XT

лэр уерэх дьылыгар

V

парт„йнай, советскай, проф-

- V I - VII кыляастарга киллер ,и сш^

^

Комсомольска/!

гэ-

ситиЬиллнэхтээх. Оччоро эрэ оиЬи- рилтэлэр уерэх кэлэр дьылын ба-

гп

сэттэ

кылаастаэх булгуччу рЫ еттунэн толору бэлэмнээх кер-

уерэхтээЬин соруктарын толоруох- серге народ

уерэБириитин органна-

пут.

<рыгар

кемелеЬер эбээЬинэстээхтэр.

-------------оОо----------—

Сиэмэ бурдугу сылытан бут^рдэ

АММА.

Чапаев аатынан колхоз Николаева улэлээтилэр. Кинилэр

сиэмэ бурдугун академик Лысенко к-уНуц аайы иуормаларын 100—150

нььшатьшан сылытан бутэрдэ.

|бырыНыан толертоотулар

Сиэмэии сылытыыга колхозтаах-

1

r

J

тар тт. В. И. Емельянов уонца А- В. -

Д. ПАВЛОВ,

! Быйыл кулун тутар 1 кунуттэн

ыла продовольственнай уонна про-

мышленнай

табаардар государ-

ственнай

розничнай сыаналарын

тердус тегул чэпчэтиллибитэ. Бу

историческай суолталаах дьаЬал—

коммунизмы тутааччылар, эйэлээх

олобу

айааччылар тустарыгар ста-

линскай кыЬамньы биир чаБькчхай

. кестуутэ.

I Сыананы чэпчэтэр туЬунан пяр-

1

тия уонна правительство уураахта-

рын судналары еремуеннуур Жа-

тайдааБы завод коллектива метшг-

йик биЬирээбитэ. Флоту навига-

циява бэлэмнээччилэр ити сталин-

скай кыЬамньы иппн урдук oiro-

румтуолаахтык улэлииргэ быЬаа-

рыммыттара Завод бапы цехтэрэ

Маай

иннинээби

куоталаЬыыга

кыттыбыттара.

Бу куоталаЬыы машнайгы ыйа— ■

кулун тутар ый тумуктэннэ. За^од

ыйдааБы

сорудаБын

102,3 быры-

|Ьыан толордо. Тимир биллиилээх

yyha, Саха АССР Верховнай Сове-

тын депутата Алексей Игнатьевич

Немчинов улэ утуе холобурдарын

кердерер. Кини яаспыт ыйдааБы

нуорматын

208

бырыЬыан толордо.

бородууксуйатын

хаачыстыбата

туйгун.

Заводка

балтараалыы — икки-

лии нуорманы толорооччулар орто-

лоругар тимир yyha С. И. Дени­

сов, модельщик В. Д . Ярыгин,

токарь А. Е. Денисенко, фрезеров­

щик И. Р. Литвинцев, электросвар­

щик Н. И. Подымахкн уонна да

атыттар бааллар.

Билигин завод коллектива Пер­

вэй Маай бырааЬынпьыгын произ-

водственнай бэлэхтэрдээх керсерге

бэлэмнэнэр.

Е. ЖАРХАНСКАН.

1

Бюджеты кыайыылаахтык

толорууга

М а е

и д э т и й б и т

у у h

Семен Петрович Леонтьев бэйэ-

тин оройуонугар — АммаБа пром­

комбинат чулуу стахановеЬа. Кини

промкомбннатка 1939 сыллаахтан

улэлиир, ити бириэмэ устатыгар

элбэх ыскаабы, остуолу, уЬааты,

сыарБаны уонна да атын тэрнллэри

ошордо. Тустаах сорудаБын к\'руу-

тун лаппа ahapa толорор. бэйэгин

идэтигэр предприятие 14 эдэр рабо-

, чайын уерэттэ. Кинилэртэн столяр

1

Геннадий Захаров, бондарь Степан

Павлов уонна да атыттар произ­

водство бастьпг улэЬиттэрэ буоллу-

лар.

Таб. Леонтьев бэйэтин коллек-

тивыгар Маай

иннинээби

социалис­

тическай куоталаЬыыны

кеБулээтэ.

Кини муус устар ыйдааБы былаа-

нын 170 бырыЬыан толорорго, ма-

тырыйаал 5 бырыЬыанын кэмчи-

лииргэ соруктанна.

ЫТЫК-КУОЛ.

(«Кыым» корр.").

Таатта оройуонунааБЫ Совет ситэ-

риилээх комитетын финансоваи от­

дела 1951 сыл маннайгы кыбаар­

талыгар тэриллиилээхтик улэлээтэ.

'п

улэЬиттэрин ортотугар соцма-

листическай куоталаЬыы, нэЬилиэн-

ньэбэ маассабай-тэрээЬин улэ тэ-

рилиннэ, уп хомуурун кыбаартал­

лааБЫ былаана оройуон урдунэн

127,7 бырыЬыан туолла.

Социалистическай куоталаЬыыга

таб. И. А. Павлов председателлээх

Уегэн нэЬилиэгин Совета бастаата.

Кини

кыбаарталлааБЫ

былаанын

195 бырыЬыан толордо.

СоторутааБыта

уп улэЬиттэрин

’ оройуоннааБы субэ мунньаБа буол-

ла. Субэ мунньах бастыннар сити-

Ьиилэрин бэлиэтээтэ, кыбаартал­

лааБЫ былааннарын

толорботох

нэЬилиэктэр Советтарын, налоговой

инспектардары

уонна налоговой

агеннары

кри ти к ал а а т а ,

оройуон

1951

сыллааБы бюджетын

кыайыы­

лаахтык толорор иЬин,куоталаЬыы-

ны тиЬигин быспакка тэрийэри

наадалааБынан аахта. Уп улэЬиттэ­

рэ иккис кыбаарталлааБЫ былаая

35 бырыЬыаныттан

итэбэ

Ь

э

суовун

Маай бырааЬынпьыгын корсе толо-

руохпут диэн тылларын биэрдп-

лэр.

Зргиэн улгЬиттэркн сип ^гидзрэ

ПОКРОВСКАЙ. Орджоникидзев-

скай оройуон бары нэЬилиэктэри-

гэр уонна сэлиэнньэлэригэр совет­

скай культурнай эргиэни киэггник

тэнитэр иЬин сельполар социалис­

тическай куоталаЬыылара учугэй

тумуктэрдээх буолла. Ол курдук,

табаар эргийиитин 1951 сыл ман­

найгы

кыбаарталлааБЫ

былаана

оройуон урдунэн 111,6 бырыЬыан

туолла. Сыана

c a ira

чэпчээбитин

кэнниттэн табаардары

атыылаа-

Ьын лаппа улаатта, кулун тутар

ыйдаапы былаан 121,6 бырыЬыан

толорулунна.

| Социалистическай

куоталаЬыыга

таб. Ноев председателлээх Синнэ

сельпота б а с т а а т а . Кини кы б а ар ­

таллааБЫ былаанын 145,2 быры ­

Ьыан

толордо.

Тиит-АрыытааБЫ

уонна ПокровскайдааБЫ

сельполар

кыбаарталлааБЫ былааны таЬынан

эмиэ элбэх с у у м а л а а х а р а а с та-

б аар д ары аты ы л ааты л ар .

j

Сельполар

коллективтара, caira,

урдэтиллибит эбэЬээтэлистибэлэрн

ылынан, М аай

иннинээби

социалис­

тическай куоталаЬыы га кытыины

л ар,

С.

ЛУКИН.

Ч