Background Image
 1 / 4 Next Page
Information
Show Menu
1 / 4 Next Page
Page Background

БарИ лойдуяар npwretapnfe»pat холбоЬуа--! Прозгепряа всех стрвя, соедяияНтесь!

Taxcapa XXVIII еыя*/

'№ 147 (8757)

БЭС ЬШЫН

®СК(б)Ц

САХА УОБАЛАСТААБЫ. ЯКУТСКАЯ КУОРАТТААБЫ

КОМИТЕТТАРЫН УОННА САССР ВЕРХОВНАЯ СОВЕТЫН ОРГАНА

ОРГАН ЯКУТСКОГО ОБКОМА, ГОРКОМА ВНП(б)/ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЯАССР,

24

Б Y Г Y Н" FT Y

Н У е м Э Р Г Э :

КТ«* ' '

1951 Сч

БАСКЫЬЫАННЬА

Сыаната 20 харчы.

БС К (б )П ОБКОМУГАР

;(1 -ш стр.)’. ;

Саха республикатын бары колхозтаахтарыгар,

тыатын хаЬаайыстыбатын специалистарыгар уон-

на МТС-рын улэЬиттэригэр

(1-гы стр.).- .

С. Васильев.

На,роднай герой (2-с стр.)’.- --

ТУРГЭННИК , ЧЭПЧЭКИТИК УОННА Б вР )в -

TYK ТУТУОХХА

(2-с стр.)'.

)

~

УУС -АЛД А Н КОЛХО ЗТААХТАРА УОННА №ЕА

Х АН И ЗА ТА Р Д А Р А ОТ ХОМУУРУН КЫАЙМЫ ­

ЛА АХТЬЩ

ЫЫТАРГА

СОРУКТАННЫЛАР

(3-с стр.).-

.Р '

Туврт держава атын дойдулардаауы дьыалала-

рын министрдэрин солбуйааччылар барыллааЬын

субэ мунньахтара

(4-с стр .);

КОРЕЯТААВЫ СОБЫ ТИ ЕЛАР

[(4-с стр.)> _

От хомуурун хампаанньатын

тэрээЬиннээхтик атаарыахха

Саха сирин колхозтарыгар тыа

хаЬаайыстыбатын улэлэрин биир

сиам ай эппиэттээх кэмэ—от хомуу­

рун хампаанньата са^алаина.

Бу сунхэн политическай суолта-

л а а х хампаанньацы тэрээЬиннээх-

ТИК

атаарартан

1951 — 1952 сыл-

лардаагуы кыЬын устатыгар обще-

ствеинай суеЬуну урдук хдачысты-

б ал а ах аЬылыгынан хааччыйыы,

онон общественнай cyehy иитиитин

сайыннарыы ус сыллаах былаанын

туолуута уоннд ah ap a туолуута

быЬаарыллар.

О т хомуурун, сиилэстээЬини кыл-

гас болдьоххо учугэй хаачыстыба-

л аахтык ыытарга бары колхозтар-

га толору кыахтар бааллар. Рес­

публика

М 1С -тара

быйыл са,-

ira ылбыт самоходнай сенокосилка-

ларын, тракторнай сенокосилкала-

рын уонна ат сенокосилкаларын,

тр ак тар га холбоон улэлиир агре-

гаттарын итиэннэ сиилэстээЬин'н’Э

силосорезкалары , автомашпналары

колхозтар хонууларыгар аад бас-

таан улэлэтиэхтэрэ.

Партийнай тэрилтэлэр кеБулээ-

Ьиннэринэн уонна. салалталарынан

Чурапчы , Мэнэ-Хатгадас оройуон-

нарын колхозтара

тыЬыынчанан

гектар

куураайы

ходуЬаларын,

мэччирэ

1

Г сирдэрин, элбэх урэхтэ-

ри быЬыттаан нуолсуттулэр, онон

ай к л ^ а араас кубулБаттарын кыа-

йарга

колхозтаахтарга

толору

кыах баарын дакаастааты лар уон-

на ходуЬаларыттан елгем уунууну

ыларга 6ege тирэви оггойуннулар.

Итилэри

TahbiHa,H,

ССРС пра-

вительствата, от хомуурун улэти-

гэр улэ кууЬун эбии тардар туЬу-

гар уонна общественнай суеЬуну

дороххой аЬылыктарынан хайаан

да хадччыйар сыалтан, 1951 сылга

cyohy аЬылыгын бэлэмнээЬинтн’э

улэлиир колхозтаахтарга колхозтар

эбии Твлебуру биэрэллэрйгэр су-

бэлээтэ.

Республика угус оройуоннарыгар

хайа д а сыллааБар быйыл от хо-

мууругар, сиилэстээЬин'н’Э бэлэмнэ-

шш улэ тэрээЬиннээхтик ыытылын-

на. Ол иЬигэр Уус-Алдан оройуо-

нунааБЫ Ленин аатынан, Сталин

аатынан, Лысенко аатынан, «Побе­

да», Мэнэ-Хангалас оройуонунаары

Маленков аатынан, Нам оройуону-

нааБЫ Карл Маркс аатынан, Лен-

скэй

оройуоннааБЫ

Ворошилов

аатынан,

Амма

оройуонунааБы

Ленин аатынан, Т аа гга оройуону-

наавы Шверник аатынан уо.д.а.

колхозтар от хомуурун х ам п а ан ­

ньатын ордук учугэй тэрээЬиннээх­

тик керустулэр. Ол д а иЬин Уус-

Алдан оройуонунааБы «Победа»,

Сталин аатынан , Амма оройуону-

паавы Ленин аатынан, Таатта оро-

йуон.унаабы Шверник аатынан кол ­

хозтар правительстванан быЬыл-

лыбыт болдьоххо, бу ый 20—21

куннэригэр сиилэстээЬин'н'Э киир-

дилэр

талаЬыыны киэн-ник тэнитэллэри-

гэр ынырыыларын итиэннэ Уус-Ал-

дан оройуонун бастаан иЬэр кол-

хозтарын салайааччыларын, кол-

хоетаахтарын суруктарын бэчээт-

тиибит.

Б СК (б) Л о б ко му z a p

Б С К (б )П обкомун бюрота колхозтар общественнай суеЬулэригэр

аЬылыгы бэлэмиээЬин'Н'э социалистическай куоталаЬыыны тэнитэр ту-

Ьунан Уус-Алдан колхозтаахтарын, тыатын хаЬаайыстыбатын специа­

листарын уонна МТС-рын улэЬиттэрин ьнгырыы суруктарын дьууллэс-

тэ уонна бу хайраллаах инициативаны биЬирээтэ.

БС К (б )П обкомун бюрота Уус-Алдан оройуонун колхозтаахтарын

бу ынырыыларын республика бары колхозтарыгар, колхозтар произ-

водственнай биригээдэлэригэр уснна фермаларыгар киэшник дьууллэ-

Уус-Алдан оройуонун ити к э р э^ и и н и тэрийэллэригэр Саха АССР Тыатын хаЬаайыстыбатын министер

------- ^ . -------

стватын, БС К (б )П райкомнарын уонна райсоветтар исполкомнарын

эбээЬинэстээтэ. Итиннэ

о л о БУ р ан ,

1951 сылга cyehy аЬылыгын сиилэс-

бачыыма республика атын оройуон

нарын колхозтарыгар, тыаларын

хаЬаайыстыбатын специалистары-

гзр уонна МТС-тар улэЬиттэригэр

улаханнык биЬирэнэригэр саарба-

БалааЬын суох.

Ол эрээри дьы ала ынырыыны

ылыныынан, уонна биЬирээЬининэн

мунгурданыа суохтаах. Ол иЬин

партия райкомнара, манпайгы су-

Ьуех партийнай тэрилтэлэр Уус-

Алдан оройуонун утуо бачыымын

суолтатын колхозтаах

Maaccaga,

агитационнай-маассабай

улэни

,куускэ ыытан, киэшник ейдетуех-

Лээхтэр, онон бары колхозтары,

МТС-тары, биригээдэлэри итиэннэ

(колхозтаахтары, социалистическай

куоталаЬыыга киллэрэн, от хомуу­

рун хампаанньатын тэрээЬиннээх­

тик атаараллары гар тумэ тардыах-

таахтар. Маныаха коммунистар хо-

муур бары улэлэригэр баЬылыыр-

кеЬулуур

оруолу

ылыахтаахтар

уонна улэ урдук кердвруулэрин

хайдах ситиЬэри бэйэлэрин холо-

бурдарынан колхозтаах мзассада

кер деруехтээхтэр .■

От хомуурун былаанын толорор-

го уонна ahapa толорорго от хо-

муурун хампаанньатын бириэмэтин

устатьш тухары хонуу биригээдэлэ­

ригэр бары ыытыллар улэлэри

учугэйдик тэрийэр сорук турар. От

хомууругар, сиилэстээЬиьгн-э огго-

Ьуллубут былааннары , графиктары,

улэ куннээБи бэрээдэгин кытаанах-

тык тутуЬуу, тыа. хаЬаайыстыбатын

бары массыыналарын, ордук МТС-

тар улэлэтэр самоходнай сеноко-

силкаларьп4г трактардар сеноко­

силкаларын уо. д. а. массыыналар,

кыахтарын толору туЬаныы суолта-

та бэрт улахан.

От хомууругар, сиилэстээЬин’н'Э,

.бары колхозтаахтары улэ§э тардар

наадаттан, хампаанньа устатын ту­

хары хас биирдии колхозка ogo

дьааЬылаларын тэрийтэлиэххэ, оно»

колхозтаах дьахталлар колхозтар

хонууларыгар холкутук улэлииллэ-

ригэр кыары биэриэххэ. Хас бири-

гээдэлэр аайы культурней отуула-

ры тэрийтэлиэххэ, онно колхоз-

таахтар аЬылыктарын таЬар дьон-

нору анаталыахха итиэннэ кырдьа-

gac колхозтаахтарга, cyehy ферма

тын улэЬиттэригэр уо.д.а. колхоз

улэЬиттэригэр биирдиилээн моой

улэни толороллоругар сорудахтары

биэриэххэ.

I

Итилэри тэггинэн, хомуур хам ­

паанньатын

бириэмэтин устатын

тухары от хаачыстыбатын сутэрбэт

наадаБа бхсууттан мунньуу, мун-

ньууттан бугулла.аЬын, бугуллаа-

Ьынтан кэбиЬии икки ардылары-

таэЬшпгэ уонна от хомуурун ивгшыга

Колхозтар, биригээдэлэр, маши--

нистар, охсооччулар, мунньааччылар, кэбиЬээччилэр уонна тракторис-

тар социалистическай куоталаЬыыларын киэщ далцаЬыннаахтык тэни-

тэргэ БС К (б )П обкомун бюрота уурда.

г

. г:

..

БС К (б )П обкомун бюрота «Социалистическая Якутия», «К

ыбгм

»,

«Эдэр большевик» хаЬыаттар социалистическац куоталаЬыы хаамыы-

тын утумнаахтык сырдаталларыгар эбээЬинэстээтэ. РеспубликатааБЫ

радиоинформация комитета уус-алдацнар ьпгырыыларын уонна от хо-

мууругар социалистическай куоталаЬыы хаамыытын киэнгник пропаган-

далыырыгар эмиэ эбээЬинэстэннэ^ г

Саха республикатын бары колхозтаахтарыгар, тыатын хаЬаайыстыбатын

специалистарыгар уонна МТС-рын улэЬиттэригэр

*

**

Уус-Алдан оройуонун колхозтаахтарын, тыатын хаИаайыстыбатын

специалистарын уонна МТС-ын улэ^иттэРин'

Ы Н '

Ы Р Ы Ы Л А Р А

Ол эрээри республика copox о р о - | н аадЫ бириэмэлэрин адьаЬын yha-

куоннарын, чуолаан Олуехумэ, Ам- ! тыллыа суохтаах. Т-утатына хомул-

ма, Мэн-э-Хадгалас оройуоннарын,

угус колхозтара от хомуурун хам-

паанньатыгар

бэлэмнэнии улзнн

мелтех тэрээЬиннээхтик ыыттылар,

ааспыт сылларга тахсыталаа,быт

алБастарын хатылаан таЬ аарадлар .

Бу ый 20

кунунээБИ туругунан

Олуехумэ

р рой уон угар

149

ат

се-

лубут от учугэй хаачыстыбалаах

буоларын бары колхозтар уонна

колхозтаахтар диришник ейдуех-

тзэхтэр. Орджоникидзевскай оро­

йуон Сталин аатынан колхоз оту

бугуллаабацка эрэ субууттан быЬа

кэбиЬэр ньыматын киэ!гник туттуу

улэ хаамыытын тургэтэтиэ уонна

К унд у табаарыстар!

БиЬиги, Уус-Алдан оройуонун колхозтаахтар а, тыатын хаЬаайыс­

тыбатын специалистара уонна МТС-ьш улэЬиттэрэ, советскай народ сэ-

рии

кэннинээби

сталкнскай пяТилетканы историческай кыайыыларынан

тумуктээбитинэн уонна коммунизм улуу тутууларын кыайыылаахтык

ыытарынан ере куурдуллэн тураммыт, оройуон колхозтара, тэрилтэ-ха-

Ьаайыстыба егтунэн салгыы desepi ууллэрин уонна кинилэр обществен­

най баайдара-дуоллара хадыырын иЬин сыламтата суох улэлииргэ со-

руктанныбыт.

Билинтги кэмшэ биЬиги сурун сорукпут колхозтар общественнай

суеЬулэрин ахсаанын элбэтии уонна кини • продуктивнаЬын урдэтии

буолар. Ити сбругу толорууну хацччыйыы уонна бородууксуйалаах

общественнай cyehy иитиитин ус сыллаах былаанын кыайыылаахтык

толоруу дир^ит политическай суолтатын ейдеен тураммыт, биЬиги сии-

лэстээЬинчгэ уонна от хомууругар тэрээЬиннээхтик бэлэмнэнэргэ уонна

аЬылыгы бэлэмиээЬин'Н'э ис кыа.хтары муьгутуурдук туЬанарга, урдук

онорумтуолаахтык улэлииргэ соруктанныбыт. СиилэстээЬин уонна от

хомуурун государственнай былаанын толорон уонна

ahapa

толорон,

колхозтар общественнай суеЬулэригэр дэлэйдик сыл тахсар аЬылыгы

бэлэмниир иЬин биЬиги, Уус-Алдан оройуонун колхозта^хтара, тыатын

хаЬаайыстыбатын специалистара уонна, ' МТС-ын. улэЬиттэрэ, маннык

социалистическай эбзЬээтэлистИбэлэри ылынаб.ыт:

1. Бэс ыйын

25

кунуттэн оройуон бары колхозтара сиилэстээЬини

уонна от охсуутун саБалыылЯарыи хлаччынапга. От ыйын 1 кунугэр

диэри сарайдарга,

ампаардарга

1Л00

тонна витаминнаах

оту куурдан '

бэлэмнииргэ. БиЬиги быйыд сиилэс

бары дьаамаларын

инвентариза-

циялаатыбыт уонна

эбии

1.000

тонна

сиилэс

угуллар

дьаамаларын с^-

гга оаор дуб ут.' Итйни таЬынан, буртовой ньыманан 2.990 тонна сиилэ-

Ьи бэлэмниэхпнт уонна атырдьах ыйын 15 кунугэр сиилэстээЬин го­

сударственнай

былаанын

100

бырыЬыан толоруохпут.

2. Окко маассабайдык киириигэ, атыннык этгэххэ бэс ыйын 25 kY-

нугэр, хом)

7

рга

3.900

колхозтаах тахсарын уонна ат

320

сенокосилка-

та,

330

кыраабыла улэлиирин ситиЬиэхпйт. Бары сенокосилканан икки

сменалаан

o tv

оБУстарыахпыт. Ол иЬин хас сенокосилка ахсын икки

сменава улэлиир "аттары сыЬыарыахпыг уонна смена ахсын ха,с биир­

дии сенокосилканан 4 гектартан

и т эб эЬ э

суоБУ ОБУстарыахпыт, ат хас

биирдии кыраабылынан 8 гектартан

и т эб эЬ э

суову мустарыахпыт. Би­

Ьиги,

улэ

куннээви нуорматын толорбокко эрэ, ходуЬаттац тахсыоат

гына улэ куннээви бэрээдэгин олохтуурга быЬаарынныбыт. Быйыл

cyehy улэЬиттэрэ уонна кырдьаБЗС колхозтаахтар З.оОО тоцра

огу

бэ-

лэмниэхтэрэ.

3. ХодуЬаларга культурнай от/улары тэрийтэлээн, колхозтаахтар

от хомууругар хоно сылдьан улэлииллэрин тэрийиэхпит. Колхозтаах

дьахталлар от улэтигэр элбэхтлк

тахсалларын ситиЬэргэ колхоз ахсыЦ

дьааЬыладары аЬан, 200 овону олордуохпут.

4. От сумэЬинин сутэрбэт наадава, охсуллубут от ус куну ааспак-

ка мунньулларын, отгон мунньууттан кэбиЬии 4 хонуктан ордук хаал-

батын ситиЬиэхпит. Ардадтаах куннэргэ от хомуурун тардыбат туЬу-

гар оту маска ыйаан куурдуохпут. i

5. Быйыл сайын самоходнай сенокосилканан 1.000 гектары, отгон

хас биирдии тракторнай сенокосилканан 600 гектары, ат сенокосилка-

тынан улэлиир хас биирдии тракторнай агрегат 400 гектары ОБУста-

рарга уонна хас биирдии тракторнай силосорезканан 1.000-тад

итэбэ

Ь

э

суох тонна сиилэЬи угарга МТС соруктанар.

и

6. Атырдьах ыйын 20 кунугэр оройуон урдунэн общественнай суё-

Ьугэ аЬылыгы бэлэмнээЬин государственнай былаанын 110 бырыЬыдн

толоруохпут, государстваБа оту болдьовун иннинэ туттарыахпыт уонна

общественнай cyehy сыллаавы аЬылыгыттан 30 бырыЬыацтац

итэбэ

Ь

э

суох кээмэйинэн от страховой фонун тэрийиэхпит.

7. Хас биирдии гектартан былаантга керуллубутунээБэр турнепс

уунуутун 15 бырыЬыан урдэтиэхпит. Ол иЬин турнепс уунэн

истэбин

аайы убацастытан биэриэхпит, сыыс отун икки тегул ыраастыахпыт,

уонна эрээттэрин икки ардын кебутуехпут. Бу улэБэ хонуу уонна суе­

Ьу иитиитин биригээдэлэрин бары улэЬиттэрэ маассабайдык. тахсалда-

рын ситиЬиэхпит.

1

.

« -

8. Бурдук соломотун кэмигэр уонна ха ачыстыбал а ахтык кэбйЬиэх-

пит. КуЬун хомуЬу баайан, кылыс оту уонна кэнчээрини оттоон, обше-

ственнай суеЬугэ эбии 1.600 тонна аЬылыгы бэлэмниэхпнт.

9. КуЬунчгу

бириэмэБЭ

ходуЬалары уонна

мэччирэггиэри

нуелсутэр

сыалтан,

сэттз

быЬыты еремуеннуехпут,

200

гектардадх ходуЬа дул-

Батын быЬыахпыт,

200

гектардаах ходуЬа талавын солуохпут уонна

300

гектардаах ходуЬа итиэннэ мэччирэгг сыыЬын ыраастыахпыт. .

10.

Бу социалистическай эбэЬээтэлистибэбитин чиэстээхтик толо-

рор иЬин от хомууругар колхозтар, биригээдэлэр, трактористар, маши-

нистар, охсооччулар, мунньааччылар уонна, кэбиЬээччилэр социалисти­

ческай куоталаЬыыларын киэнлшк тэрийиэхпит. -

Общественнай суеЬугэ дэлэйдик сыл тахсар аЬылыгы бэлэмнээ-

Ьигпгэ' маннык социалистическай эбэЬээтэлистибэни ылынан тураммыт,

кинини чиэстээхтик толорорго соруктанабыт уонна Саха республикатын

бары колхозтаахтарын, тыатын хаЬаайыстыбатын специалистарын

уонна МТС-ык улэЬиттэрин cyehy аЬылыгын бэлэмнээЬин государ­

ственнай былаанын толорорго уонна ahapa толорорго социалистическай

куоталаЬыыга ьпгырабыт.

Бу ыьгырыы сурук Уус-Алдан оройуонун

'

тъштын xahaa-

йыстыбатын бастыьгнарын, колхозтарын

председателлэрин,

МТС-ын улэЬиттэрин уонна тыатын хаЬаайыстыбатын специа­

листарын субэ мунньахтарыеар ылылынна.

Борохуот капитаньш таб. А. Д.

Богатыреву

Саха

АССР Верховная Советын Президиумун Бочуотунай

грамотатынан набэраядалыыр туЬунан*

Саха АССР Верховнай Советын Президиумун ЫЙАЛГ)А

Саха сирин хотугу еруЬун паро- суох улэлээбитии иЬин Сада АССР

Верховнай Советын Президиумуну

ходстватын «Якутск» диэн боро-

хуотун капитанын

БОГАТЫРЕВ,

Афанасий ДаниловиЬы

уу суолун

транспарыгар ер уонна эшкилэ

Бочуотунай грамотатынан наБарЦц-

далыырга.

нокосилката ер ем уенн эни эхтээБи т- от хаачыстыбатын тупсарыа.

тэн баара, эрэ 54 еремуоннэннэ,

оттон ат кы раабы ллара адьаЬын

да еремуеннэнэ иликтэр. Мэнэ-Ха-

н ал ас оройуонугар 341 сенокосил-

каттан 145 сенокосилка,, 221 ат

кыраабылыттан 85 еремуеннэннэ.

Оттон Амма оройуонугар ат сено­

косилкаларын 45 бырыЬыана, ат

кыраабылларын 42 бырыЬыаца эрэ

оремуеннэннилэр.

Б С К (б )П райкомнара, райсовет-

тар уонна тыа хаЬаайыстыбатын

органнара, от хомууругар, сиилэс-

тээЬин'Н’э бэлэмнэниигэ тахсыта-

лаабыт алвастары , дааргытыйыы-

лары бу куннэргэ туоратарга бары

дьаЬаллцры

ылыахтарын

уонна

колхозтар сиилэстээЬин'н’Э, от хо-

мууругар маассабайдык киирэллэ-

рин хааччыйыахтарын н аад а.

Бугун) биЬиги

хаЬыадпытыгар

Уус-Алдан оройуонун колхозтаах-

тара

тыатын

хаЬаайыстыбатын

специалистара, МТС

улэЬиттэрэ

общественнай cyehy урдук хаачыс­

ты балаах аЬылыгын бэлэмнээЬин

иЬин республика бары колхозта­

рын

тыатын

хаЬаайыстыбатын

специалистарын

уонна

МТС-тар

улэЬиттэрин

социалистическай куо-

КолхозтардааБЫ маннайгы су-

liyex партийнай тэрилтэлэр поли-

тическай-маассабай улэни от хо-

муурун хампаанньатын кэмигэр хо­

нуу

биригээдэлэрин культурнай

отууларыгар тэрийэр соруктаахтар.

Ол инниттэн партийнай тэрилтэлэр

хас биирдии отууларга бэсиэдэлэ-

ри, дорБоонноох ааБыылары аавар

агитатардары коммунистартан уон­

на, комсомолецтартан суумэрдиэх-

тэрин итиэннэ быыстала суох хо­

нуу отууларыгар улэ хаамыытын

сырдатар •

истиэнэ хаЬыаттарын,

«боевой листоктары»,

кердеруу

уонна тиэмпэ дуоскаларын таЬацг

рыахтарын наада.

Бурдук хомуура са§аланыар диэ­

ри от хомуурун бары улэлэрин бу-

тэрии, онон общественнай суеЬуну

учугэй

ха,ачыстыбалаах

отунан,

сиилэЬинэн,

корнеплодтарынан

хааччыйыы —колхозтаахтар, МТС-

тар улэЬиттэрин, тыа хаЬаайысты-

батын органнарын бочуоттаах со-

руктара итинник.

От хомуурун хампаанньатын т э ­

рээЬиннээхтик атаарарга социалис­

тическай куоталаЬыыны киэнтшк

Тэнитиэбин;!

j .

Саха АССР Верховнай Советын Президиумун Предееда™лин

Солбуйааччы Г. ФЕДОРОВ .

Саха АССР Верховнай Советын Президиумун

Секретаря

/ ,

П. l \U P / ii \ r l n

.

Якутскай к.

1951 с

.

бэс ыйын 22 кунэ

.

НйШ..

Орджоникидзевскай коршрыгар

КЙЗАХСКАЙ ССР. Джамбульскай уобаласка бедешсуйбут бас-

ты

1

Г «Красная звезда» колхозка Социалистическая

Улэ 1ероиун

аатын 9 колхозтадх ылла.

СНИМАККА: колхоз правлениетын мунньаБа кестер.

В. Кошевой фотота,

ССТА прессклишета.

ПОКРОВСКАЙ .

(«Кыым» корр.У.

Немугу нэЬилиэгин сулууспалаах-

тара уонна оскуола учууталлара

(барыта 13 киЬи) авыйах хонук-

таа§ыта Ленин аатынан колхозка,

воскресник он’ордулар. Манна ки­

нилэр 15 тонна киирэр 2 сан-а сии­

лэс дьааматьш хастылар, 46 тонна

киирэр

3

дьааманы ыраастаатылар.

Воскресник

кыттыылаахтарыттан

учуутадлар А. Герасимов, В. Ми­

хайлова, И. Кириллин уонна нэЬи-

лиэк сулууспалаахтара Д . Д ани ­

лов, Е. Иванов ордук у чУгэйД‘1К

улэлээтилэр.

Бу колхозка ходуЬа ны учугэйдик

ыраастаатылар. Ыччаттар квБулээ-

Ьиннэринэн 10 киЬилээх ыччаттар-

Комсомолецтар биригээдэлэрэ 50

гектар сири ыраастыырга эбэЬээ

т э л и с т и б э

ылыммыта, ол эоэЬээтэ-

листибэтин чиэстээхтик толорон,

80 гектар сирин ыраастадта. Ман­

на ыччаттар И. Иванова, М. Ар­

хипов, Н. Никифоров, Е. Павлова

хас куннэтэ аайы нуормаларын

ahapa толордулар. Онон колхоз .ур­

дунэн билигин 198 гектар ходуЬа

сирэ ыраастанна;

: i

Эргис

нэ

Ь

илиэгинээби

Сталин

аатынан колхоз уустара Егор Со­

ломонов, Захар Павлов от хомуу­

ругар туттуллар тыа хаЬаайысты­

батын

массыыналарын — 4 от

охсор, 4 от мунньар массыынала-

ры еремуеннээн бутэрдилэр. Маны

таЬынан, бу колхозка 40 тонна от

киирэр туерт сиилэс дьаамдта

ьграастана'н буттэ. От хомууругар

туттуллар сэп-сэбиргэл:

хотуур,

атырдьах, кыраабыл шгоЬуулара

ситэри бутэрилиннэ.

1

I

Д ьепп е»

нэЬилиэгинээби

Ж д а ­

нов аатынан боденсуйбут колхоз 2

№-дээх биригээдэтэ сиилэстээЬин

улэтигэр уонна от хомууругар т э ­

рээЬиннээхтик бэлэмнэннэ. Бирн-

гээдэ урдунэн 4 от охсор уонна 4

от мунньар массыына еремуеннэн--

нэ, 20 хотуур, 30 кыраабыл уонна

20 атырдьах сагга он’оЬулунна. Бп-

ригээдэ 120 тонна киирэр сиилэс

дьцаматын ыраастаан бутэрдэ. Бу'

биригээдэ членнэрин уопсай мун­

ньаБа «1951 сылга колхозтарга од

хомуурун

уонна

сиилэстээЬини

атаарар туЬунан» Саха АССР Ми­

нистрдэрин

Советын

уурааБын

дьууллэстэ. Ити кэнниттэн бу бири-f

гээдэбэ

улэлээччи колхозтаахтар—г

сенокосилканан от ОБустарадччы 4

киЬи, республиканскай куоталаЬыы

усулуобуйатын толорон, атырдьах

ыйын 10 кунугэр диэри 6 0 0 'гектар

сири охсон бутэрэргэ, оттон илин-

нэп охсооччу 6 киЬи 261 гектар си.

рин эмиэ ити болдьоххо бутэрэргэ,

оту бугуллаабакка эрэ устуу

хо-

но-хоно кэбиЬэн иЬэргэ, атырдьах

ыйын 13 кунугэр диэри государ­

ственнай былаантга

керуллубут

16.800 центнер оту оттоон бутэрэр­

гэ уонна сиилэстээЬини кэлэр ый

мащнайгы кунугэр диэри олорчу

бутэрэргэ эбэЬээтэлистибэ ылыц-

нылар. ,